top of page
Lover's%20Shadows_edited.jpg

Relasjonsterapi

Bli bedre på å forstå og påvirke hvordan du har det med deg selv og andre.

Relasjonene til våre nærmeste har mye å si for hvordan vi har det. Av og til oppfører vi oss destruktivt, eller vi opplever andres oppførsel som utfordrende. Jeg inviterer deg til å se på dette sammen med meg. I terapien kan vi forstå oss selv bedre, og ta bedre valg for oss selv og i menneskemøtene våre.

Terapien virker ved at vi kjenner på følelsene, setter ord på dem, og tenker omkring dette.

Om du vil finne ut om dette er noe for deg, kan vi ha en prat på forhånd. Det er viktig for meg at du opplever terapisamtalene som nyttige. En, to eller tre terapisamtaler vil for mange være tilstrekkelig. 

Hjem: Welcome

Virtuelle eller fysiske møter ettersom hva som passer for deg

Kom til meg på Marienlyst, eller møt meg på Webex, eller Teams, Zoom, Messenger eller en annen plattform du foretrekker. 

En terapitime er vanligvis 90 minutter hvis du kommer alene, eller 2 timer om dere kommer to sammen. Pris på forespørsel.

Kirkevn 98c Oslo

212524128_224587802817506_6851623035273320116_n_edited.jpg
Hjem: Contact
260086999_336002848532777_3317740021161644098_n_edited.jpg

Om meg

Jeg heter Tonje og er utdannet EQ-terapeut (tidligere het det relasjonsterapeut) fra EQ-institute i Oslo hos Herdis Palsdottir og Dora Thorhallsdottir. Jeg har også en mastergrad i spesialpedagogikk fra UiO, med fordypning i psykososiale vansker, og utdanning i krisesamtaler gjennom SOSCON. Jeg har ledet sorggruppe for unge etterlatte etter selvmord, jobbet med psykososial krisestøtte og jobbet i mange år i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og i Statped som spesialpedagogisk rådgiver.

Jeg har mye erfaring med funksjonsvariasjoner og alvorlig sykdom, og om hvordan dette kan påvirke livet og forhold til andre mennesker. 

Jeg har stor respekt og interesse for ulike livsverdener. Jeg mener forskjellighet er en ressurs.  

Hjem: About

Gi plass til det som allerede tar plass i livet.

Hjem: Text
terapisofa_edited.jpg

Kom alene eller sammen 

Vil du like deg selv bedre? Ønsker du et bedre forhold til din partner, dine barn, dine foreldre, søsken eller kolleger? Er du på jakt etter kjærligheten?


Har du opplevd avvisning som barn? Opplevd vanskelige hendelser, omsorgssvikt, tap eller overgrep?

Lever du med sykdom eller en funksjonsvariasjon?


Ha gjerne en bestilling klar når du kommer. Etter timen evaluerer vi sammen for å se på om du får det du kom for.

Hjem: Services
bottom of page